Så har det gått med föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

PÅ CAMM:s seminarium i april fick flera olika aktörer berätta om sitt arbete med "OSA".

           Ingrid Jacobsen, Skanska      

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, "OSA", infördes 2016 och reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. De föregicks av såväl förhoppningar som många frågetecken. Men hur har det då gått? På ett CAMM-seminarium den 20 april fick bland annat Arbetsmiljöverket, LO och Skanska berätta om sitt arbete med OSA utifrån sina perspektiv. 

"OSA är inget trollspö. Vi måste ha tålamod och hitta bra arbetsformer för att få hjulet undersökning-riskbedömning-åtgärder-kontroll att snurra!"

Kerstin Waldenström från Arbetsmiljöverket

Se filmerna från seminariet (totalt 4 stycken)

 • OSA - bakgrund och Arbetsmiljöverkets roll
  Kerstin Waldenström, Arbetsmiljöverket

Se filmen (20 m 26 s) >>

 • Konkreta exempel och reflektioner ur ett arbetsgivarperspektiv
  Pernilla Törnros och Ingrid Jacobsen, Skanska

Se filmen (29 m 48 s) >>

 • Konkreta exempel och reflektioner ur ett fackligt perspektiv
  Johnny Rindebrant, LO-distriktet, Stockholms län

Se filmen (29 m 01 s) >>

 • Vad säger forskningen om implementering och utvärdering
  Emma Cedstrand, Centrum för arbets och miljömedicin

Se filmen (32 m 20 s) >>

 

Publicerad 2018-05-14

Senast ändrad 2024-03-11