Man som kliar sig på handen

Samarbete med patientföreningen Atopikerna ska öka kunskapen om handeksem

Hudallergimottagningen på CAMM kommer under 2023 att samarbeta med patientföreningen Atopikerna kring handeksem. Förhoppningen är att öka medvetenhet och kunskap om hudsjukdomen hos personer med atopiskt eksem, som är en grupp med ökad risk för att utveckla handeksem.

Emma Wadman Hallgren är sjuksköterska på Hudallergimottagningen på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM). Här svarar hon på tre frågor om handeksem och samarbetet med Atopikerna.

Varför har Hudallergimottagningen valt att samarbeta med Atopikerna och vad hoppas ni på för resultat?

- Vårt mål här är att bli bättre på att förebygga hudbesvär genom att nå ut med information till riskgrupper. Har du ett atopiskt eksem så har du 3–4 gånger högre risk att utveckla ett handeksem. Atopikerna är en patientförening som jobbar väldigt utåtriktat, dels genom påtryckningar mot makthavare och utformning av behandlingsprogram men också med kunskapsspridning mot personer med atopiskt eksem. Vi vill ju nå ut till så många som möjligt och här tror vi att Atopikerna kommer vara en stor tillgång. Har du ett atopiskt eksem så vill vi att du ska bli medveten om att du har en högre risk för att utveckla handeksem och veta hur du skyddar dig mot det.

Varför valde ni att samarbeta kring handeksem?

- Cirka tio procent av befolkningen har handeksem årligen och det är den vanligaste arbetsrelaterade hudåkomman. Det är också en hudsjukdom som påverkar livet otroligt mycket. Handeksemet kan göra att man tvingas byta arbete, att man inte kan sköta om sina barn, att man inte kan leva det liv man vill helt enkelt. Händerna är ju så centrala. Inte bara det att du snabbt får en nedsatt handfunktion när det svider eller blöder, det är också otroligt synligt! Så det är en viktig och jobbig diagnos. Men också en som man kan påverka och förebygga i stor utsträckning, dels genom att ta reda på vad som orsakar eksemet och dels genom att lära sig hur man tar hand om sina händer på rätt sätt.

Läs mer om handeksem och hur du tar hand om dina händer på vår sida om handeksem

Hudallergimottagningen jobbar också för att öka kunskapen om handeksem på andra sätt. Kan du berätta lite om det?

- Vi har startat något som vi kallar handeksemskolan. Handeksemskolan innebär att patienten med handeksem får komma till oss på remiss och får information om hur handeksem fungerar och hur hen tar hand om sina händer på rätt sätt. Hen får också testa olika mjukgörande krämer för att se vad som fungerar bäst för just hen.

- Att remittera till handeksemskolan hoppas vi ska ses som en möjlighet för mottagningar, både inom primärvård och specialisthudvård, som upplever att det kanske inte finns tid att ge det här stödet som vi har sett kan betyda mycket för patienten. Handeksem är en tuff diagnos också på så sätt att den ställer höga krav på den som får den. Du ska smörja flera gånger om dagen, du måste undvika saker och du måste också vara uthållig eftersom det kan ta tid att bli av med ett handeksem.

- Just nu erbjuder vi också kostnadsfria föreläsningar om kontakteksem och handeksem för hudkliniker, företagshälsovård och primärvård.

Läs mer

Läs mer om hur du remitterar till handeksemskolan

Är din mottagning intresserad av en föreläsning? Maila Emma Wadman Hallgren på e-post emma.wadman-hallgren@regionstockholm.se

Det här är Hudallergimottagningen på CAMM

Hudallergimottagningen är en arbets- och miljödermatologisk klinik som utreder, och i viss mån behandlar, hudsjukdomar och allergier som är relaterade till arbete, konsumentprodukter eller den omgivande miljön. För att komma till oss på Hudallergimottagningen behövs en remiss. Prioriterade besök är patienter som är sjukskrivna för symtom med misstänkt arbetskoppling, patienter som har hudsymtom med smittoaspekter och brådskande yrkesvalsfrågor. 

Gå till Hudallergimottagningens sida

Det här är Atopikerna

Atopikerna är en förening inom patientföreningen Astma och allergiförbundet. De verkar för att främja en jämlik vård, säkerställa en god livskvalitet trots atopisk hud och öka kunskap hos atopiker, närstående och inom dermatologi. Men även för att sprida kunskap och forskning om atopiskt eksem, främja möjligheterna till en god egenvård samt skapa engagemang kring frågor som rör atopiskt eksem.

Läs mer om Atopikerna här: Astma- och Allergiföreningen Atopikerna – Webbplats hos Astma- och Allergiförbundet (astmaoallergiforbundet.se)

Foto: Krisana Antharith

Publicerad 2023-01-11

Senast ändrad 2024-03-11