Cyklist i parkmiljö

Samband mellan mer grönska runt bostaden och bättre mental hälsa under coronapandemin

Mer grönska runt bostaden kunde kopplas till bättre mental hälsa och mindre stress och ångest under pandemin, visar en ny studie från Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Karolinska Institutet och Stockholms Universitet.

Resultaten från enkätstudien visade att mer grönska runt bostaden kunde kopplas till bättre mental hälsa och större välbefinnande, högre vitalitet och färre symtom av depression, ångest och stress. Studien visade också att antalet individer som besökte naturområden en eller fler gånger i veckan var betydligt högre under än före pandemin.

- På grund av restriktionerna i samband med covid-19-pandemin har befolkningen i Stockholms län under det senaste året varit mer isolerad och bunden till sina bostäder än någonsin tidigare. Vi ville ta reda på om det påverkade deras vanor och om ökad exponering för grönska och mer vistelse i naturen hade betydelse för deras psykiska hälsa under pandemin. Sammanfattningsvis antyder studien att vistelse i naturen är viktig för mental hälsa och välbefinnande under extrema omständigheter, säger Mare Löhmus Sundström, forskare inom ekofysiologi på CAMM och Karolinska Institutet.

Enkäterna skickades ut under våren 2020 till ett urval av befolkningen i Stockholms län. Deltagarna fick i enkäten besvara frågor om bland annat eventuella beteendeförändringar avseende besök i naturen, arbetsvanor och fysisk aktivitet och också skatta sin mentala hälsa och nivå av välbefinnande..

Länk till artikeln:

IJERPH | Free Full-Text | Mental Health, Greenness, and Nature Related Behaviors in the Adult Population of Stockholm County during COVID-19-Related Restrictions (mdpi.com)

 

Foto: Yanan Li

Publicerad 2021-03-31