SBU-rapport bekräftar att kvartsdamm ökar risk för hjärtinfarkt

Det finns ett samband mellan flera kemiska ämnen och hjärt- och lungsjukdomar visar en ny rapport från Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Bland annat ökar exponering för kvartsdamm risken för hjärtinfarkt. Bara i Sverige uppskattas cirka 85 000 personer ha jobb där de utsätts för kvartsdamm som finns i bland annat betong.

I dagarna publicerade SBU en rapport där de utvärderar sambanden mellan exponering för kemiska ämnen i arbetsmiljön och hjärt- och kärlsjukdom. Rapporten bygger på granskningen av ett stort antal vetenskapliga artiklar inom området och visade bland annat på samband mellan kvartsdamm, motoravgaser och svetsning och hjärtsjukdom, framförallt hjärtinfarkt.

Kvartexponering är en av de vanligaste kemiska exponeringarna i yrkeslivet. Mer än tre miljoner arbetare i Europa är yrkesmässigt exponerade för kvarts, varav omkring 85 000 i Sverige. Jobb där man kommer i kontakt med kvartsdamm är till exempel stenbrytning, byggnadsarbete, glas- och cementframställning och arbete i järn- och stålverk.

– Det är bra att rapporten lyfter fram de många risker med olika kemiska ämnen som finns i arbetslivet så att kunskapen kan komma till användning och ge säkrare arbetsmiljöer. Ett stort antal byggnadsarbetare är utsatta för kvarts (stendamm) i sitt arbete och då är det viktigt att exponeringen hålls på en säker nivå, säger Maria Albin, verksamhetschef för Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och professor i arbets- och miljömedicin som också har ingått som sakkunnig i rapportens projektgrupp.

Via länken till höger/härunder (mobil) kan du gå till rapporten ” Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom – exponering för kemiska ämnen” på SBU:s webbplats

OM SBU

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård. Sen 2011 har de ett uppdrag från regeringen att sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom. 

 

Text: Sarah Wiklund
Foto: Matton