Seminarium med fokus på laser

Är laser farligt? Hur kan jag skydda mig? Det var några av de frågor som överläkare Helena Sandén och miljöfysiker Peter Molnár från Arbets- och miljömedicinska kliniken i Göteborg informerade om vid ett seminarium anordnat av Centrum för arbets- och miljömedicin.

Ett 30-tal personer kom i slutet av november för att lyssna på de inbjudna föreläsarna som under seminariet berättade om riskerna med att bli belyst med laser och de konsekvenser det kan få.

Yrkesförare och poliser är några av de yrkesgrupper som i sitt arbete kan utsättas för situationer där de bländas i trafiken eller när personer använder laserpekare. Risken för bländning och synskada beror på både laserpekarens styrka och på det avstånd man blir belyst.

En genomgång av laserpekare med olika styrkor demonstrerades och även hur olika typer av skyddsglasögon skyddar mot laser.