Städare badrum

Välbesökt webbinarium om medicinska kontroller vid handintensivt arbete

I oktober höll Centrum för arbets- och miljömedicin ett webbinarium om medicinska kontroller vid handintensivt arbete med anledning av Arbetsmiljöverkets nya reviderade föreskrift om medicinska kontroller i arbetslivet.

I november förra året trädde Arbetsmiljöverkets nya reviderade föreskrift om Medicinska kontroller i arbetslivet i kraft (AFS 2019:3) där medicinska kontroller vid handintensivt arbete införts. Det är den första medicinska kontrollen som riktar sig mot en belastningsergonomisk risk. Den 2 oktober anordnande därför Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) webbinariet ”Medicinska kontroller vid handintensivt arbete”. Webbinariet riktade sig främst till ergonomer och fysioterapeuter ute i företagshälsovården, som är den grupp som kanske främst kommer att utföra de medicinska kontrollerna, men även andra berörda yrkesgrupper som läkare, arbetsmiljöingenjörer, chefer och HR-personal deltog. Totalt hade webbinariet 87 deltagare.

- Att det var så många deltagare tror jag beror på att det är ett högaktuellt ämne för ergonomer just nu. Det är ju en helt ny medicinsk kontroll i arbetet och den första som riktar sig mot en ergonomisk belastning, säger Karin Berglund, ergonom vid CAMM och ansvarig för webbinariet.

Syftet att tidigt upptäcka symtom på belastningsbesvär

Syftet med de medicinska kontrollerna vid handintensivt arbete är att tidigt upptäcka symtom på belastningsbesvär i nacke, skuldra, arm eller hand och på så sätt kunna sätta in tidiga åtgärder för att förebygga sjukdomar och skador i dessa områden. Men också att upptäcka skadliga arbetsmiljöer och åtgärda dessa.

Ny guide framtagen tillsammans med Sveriges företagshälsor

Kersti Lorén från Arbetsmiljöverket inledde webbinariet med att gå igenom den nya föreskriften (AFS 2019:3). Därefter presenterade Teresia Nyman, Peter Palm och Kristina Eliasson från AMM Uppsala ett uppdrag de fått från Arbetsmiljöverket som bland annat innehöll hur en arbetsprocess för de medicinska kontrollerna kan gå till och vilka metoder som kan användas för att identifiera och kartlägga det handintensiva arbetet. Under webbinariet presenterades också den nya guide som är framtagen tillsammans med Sveriges företagshälsor; ”Företagshälsans guide för riskbedömning och medicinsk kontroll vid handintensivt arbete”. I guiden kan man hitta det mesta kring hur man kan arbeta med både riskbedömning och de medicinska kontrollerna.

Guiden  ”Företagshälsans guide för riskbedömning och medicinsk kontroll vid handintensivt arbete” och kan hämtas här (PDF)

Läs mer om Arbetsmiljöverkets nya föreskrift på deras webbplats

Publicerad 2020-11-09