Viktigt med ledningsstöd för strukturellt arbete med elevers hälsa

Stöd och intresse från skolledningen är centralt för att arbetet med att förbättra elevernas hälsa inte ska stanna av, visar årsrapporten för det digitala verktyget Elevhälsoportalen.

I årsskiftet kom en rapport kring landstingets digitala plattform för hälsofrämjande arbete i skolor och förskolor i Stockholms län, elevhalsoportalen.se. Under arbetet med rapporten blev det tydligt att många skolor och gymnasier skapat konton i portalen och påbörjat ett hälsoarbete men att få har jobbat vidare och slutfört processen. Därför kompletterades rapporten med en intervjuundersökning.

– Ungefär 40 % av grundskolorna och 30 % av gymnasie skolorna i Stockholms län har skapat konton men det är få som har fullföljt hela processen i elevhälsoportalen och svarat på alla enkäterna, påbörjat åtgärdsförslagen eller fyllt i handlingsplanen. Vi ville ta reda på varför, säger Marina Jonsson, allergisamordnare på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), som hållit i intervjuundersökningen.

Under perioden mars till augusti genomfördes 10 intervjuer med skolpersonal som skapat konton i portalen. En av de tydligaste slutsatserna som intervjuundersökningen gav var hur viktigt det är att arbetet med elevhälsoportalen sanktioneras och får stöd av skolans ledning.

– Ledningens engagemang och intresse är jätteviktigt. Är rektorerna intresserade och tycker att det här är bra, och  då även ingår i elevhälsan, då är det mycket större chans att få igång och underhålla arbetet med Elevhälsoportalen . Oftast är det fortfarande så att det är elevhälsan som får driva arbetet men är det sanktionerat så är det mycket lättare, säger Marina Jonsson.

Skolans prioriteringar visade sig också spela stor roll och en framgångsfaktor var att skolan prioriterade arbete med hälsa och inte enbart fokuserade på kunskap.

– Vi fick också viktiga synpunkter på saker vi kan förbättra och utveckla med själva portalen, som att korta texterna och förenkla och förtydliga enkätfrågorna och också att det ska finnas mer konkreta, praktiska råd för hur man kan arbete med åtgärderna, säger Marina Jonsson.

Om Elevhälsoportalen

Elevhalsoportalen.se lanserades våren 2016 och är en digital plattform som ger skolor och förskolor tillgång till evidensbaserade digitala verktyg och material för att arbeta med elevernas/barnens hälsa på ett strukturellt plan. Portalen är uppdelad är uppdelad åtta olika hälsoområden: Övergripande hälsoarbete , mat, allergi, buller, fysisk aktivitet, psykisk hälsa,tobaksrök och alkohol. Att skapa ett konto i portalen är gratis. Portalen drivs och utvecklas av CAMM, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning. (CHIS).

 

Text: Sarah Wiklund
Foto: Matton
Grafik: Elevhälsoportalen

Publicerad 2018-06-13

Senast ändrad 2024-03-11