Innehåll 

Fler och fler sektorer implementerar olika typer av AI-understödda system för att stödja, styra eller övervaka sina anställda. Men är vi alla verkligen på väg mot en maskinledd dystopi? Under webbinariet så går vi igenom några av de risker som kan uppkomma när datorer tar över fler och fler av våra arbetsuppgifter. Vi reder också ut några relevanta begrepp, tittar på potentiella möjligheter med denna teknik och kollar på förutsättningar inom organisationen som skulle kunna reducera risken för ohälsa bland arbetstagarna. 

Målgrupp

Webbinariet riktar sig i första hand till dig som är arbetsgivare eller arbetar inom HR, arbetsgivarorganisationer, fack eller företagshälsovård men andra intresserade är också välkomna. 

Medverkande 

Karin Nilsson - legitimerad psykolog och doktorand 

Om Karin Nilsson

Karin Nilsson doktorerar inom området arbetsmedicin på Karolinska Institutet i ett projekt där forskarna undersöker hur AI-styrd teknologi påverkar arbetshälsan för arbetare inom lager och transport. Karin arbetar också som psykolog på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) inom Region Stockholm. I sin roll som psykolog på CAMM tar hon fram, sammanställer och sprider kunskap om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Övrigt

Webbinariet är kostnadsfritt.

Webbinarieserien "Hur möter vi utmaningarna i framtidens arbetsliv?"

vitframtid2.svg 
Det här webbinariet ingår i en serie där CAMM presenterar forskningsbaserad kunskap om några av de stora kommande utmaningarna i svenskt arbetsliv. Vi kommer att prata om vilka risker som finns, vilka effekter de kan få på arbetstagarnas hälsa och vilka åtgärder som kan förbygga risker och ohälsa.

 

Foto: Suriyo Munkaew