Hur upplever barn med allergier sin psykosociala miljö i skolan? Det får du lära dig mer om på det här seminariet. Vi kommer också att berätta om hur goda förutsättningar kan skapas utifrån det psykosociala perspektivet.

Målgrupp

Skolsköterskor, skolläkare samt hela elevhälsans personal. Övriga intresserade är också välkomna.

Program

  • Psykologiska aspekter av att leva med allergier under barndomen - Anna Bellander, psykolog, BUP konsultenhet, Region Stockholm
  • Erfarenheter av att växa upp med allergi - Riksföreningen Unga allergiker
  • Barns upplevelser av allergier i skola, en intervjustudie - Catherine Fahlén Zelander, specialistsjuksköterska, Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm
  • Vilka insatser kan minska stigmatisering pga allergisksjukdom i skolan - Marina Jonsson, allergisamordnare, Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm

Övrigt

Seminariet är kostnadsfritt. Sista anmälningsdag är 10 oktober 2023. OBS! Om du väljer att delta på plats behöver du avboka vid förhinder.

Kontakt

Vid frågor kontakta:

Marina Jonsson, allergisamordnare
E-post:marina.jonsson@regionstockholm.se
Telefon:08-123 372 62

Foto: Yuri Arcurs