Innehåll

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, eller KOL, är en vanlig sjukdom som orsakar mycket lidande för den enskilde och stora kostnader för samhället. Förutom tobaksrökning, som är den vanligaste orsaken till KOL, kan även luftföroreningar på arbetet orsaka eller förvärra sjukdomen. Arbetets påverkan på sjukdomen är i allmänhet dåligt känd både bland drabbade och bland den vårdpersonal som träffar KOL-patienter. Seminariet ger en klinisk beskrivning av sjukdomen och sammanfattar de senaste forskningsrönen om arbetets betydelse för KOL. Råd om preventiva åtgärder för att minska risken att fler drabbas eller försämras i sin sjukdom presenteras, och mötet avslutas med frågestund.

  • KOL - en allvarlig och vanlig lungsjukdom
  • Kunskapsläget om arbetsorsakad KOL
  • Resultat från en aktuell forskningsstudie om KOL från Karolinska Institutet
  • Att förebygga arbetsorsakad KOL
  • Frågor och diskussion

Seminariet kommer att ges digitalt, men om smittläget tillåter går det att delta på plats på Solnavägen 4 i Stockholm, plan 10, lokal Tor.

Målgrupp

Personal inom FHV, primärvård, AMM-kliniker, arbetsmiljöansvariga, skyddsombud, fackliga ombud på företag inom bygg- och tillverkning etc.

Medverkande

Från CAMM och Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet Pernilla Wiebert, Forskare i Arbets- och miljömedicin Per Gustavsson, Professor i Arbets- och miljömedicin Karin Grahn, Doktorand i Arbets- och miljömedicin

Från Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet Anders Lindén, överläkare, ME Lung- och allergisjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset.

Övrigt

Seminariet/webbinariet är kostnadsfritt.

Sista anmälningsdag: 19 mars 2022.


Foto: Knud Nielsen, Most Photos