Arbetsmiljöverkets reviderade föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) trädde i kraft den 1 november 2019. De medicinska kontrollerna innefattar nu även handintensivt arbete, en förändring som träder i kraft den 1 november 2021.

Som ergonom kan man stötta arbetsgivare i att genomföra bedömningar av handintensivt arbete som kan ge besvär i nacke, skuldra, arm eller hand. Uppdrag kan innebära utredning av exponeringar, arbetsmiljöåtgärder på arbetsplatsen och att utföra den medicinska kontrollen.

Vi välkomnar dig som ergonom till ett webbinarium den 2 oktober 2020. Fokus kommer att vara den nya föreskriften om medicinska kontroller i arbetslivet och hur vi som ergonomer kan arbeta under processen för medicinska kontroller vid handintensivt arbete. Metoder för riskbedömning och klinisk undersökning diskuteras.

Målgrupp

Ergonomer.

Medverkande

Under webbinariet medverkar ergonomer och forskare från arbets- och miljömedicin i Uppsala, Teresia Nyman, Kristina Eliasson och Peter Palm samt Kersti Lorén från Arbetsmiljöverket.

Anmälan

Anmäl snarast uppe till höger på sidan (dator)/härunder (mobil). Sista anmälningsdag är 25 september.

Praktisk information

Instruktioner och en länk till webbinariet kommer att skickas ut via e-post. Webbinariet är kostnadsfritt!

Program

(OBS! ungefärliga tider)

9:00 Inledning och presentation av dagen

9:05 Arbetsmiljöverket, Kersti Lorén

Genomgång av de nya reglerna för Handintensivt arbete.

9:20 Arbets- och miljömedicin Uppsala, Teresia Nyman

Bakgrund och hur handintensivt arbete länkar in i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

9:40 Paus

9:45 Arbets- och miljömedicin Uppsala, Peter Palm

Metodik för riskbedömning av handintensivt arbete.

10:15 Arbets-och miljömedicin Uppsala, Kristina Eliasson

Hur och när genomföra den medicinska kontrollen? Medicinska kontroller och erfarenheter av riskbedömning och medicinska kontroller från forskningsprojekt.

10:40 Diskussion och frågor

Slut cirka 11:00