Som deltagare erbjuds du möjligheten att fördjupa din förståelse för förtätningens effekter på vår hälsa och hur vi kan integrera hälsosam grönska i stadsutvecklingen. Dagen kommer att innehålla inspirerande föreläsningar och panelsamtal med kunniga talare, både från den offentliga och den privata sektorn. Genom att varva teoretisk kunskap med praktiska exempel vill vi inspirera och ge dig verktyg för att kunna bidra till det gemensamma arbetet för en grönare och mer hållbar stadsutveckling!

Moderator

Moderator för evenemanget är journalisten och arkitekturkritikern Mark Isitt. https://markisitt.se/

Målgrupp

Målgruppen är tjänstepersoner, beslutsfattare och experter i Stockholm län som arbetar med samhällsbyggnad, avfallsfrågor, miljö, folkhälsa, hållbarhet, trafikplanering, upphandling och inköp med mera. Konferensen riktar sig också till näringslivsrepresentanter och branschorganisationer inom byggsektorn.

Arrangörer

Dagen är ett samarbete mellan Region Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad och Storsthlm.

Foto: Roland Lundgren