Svetsning och effekterna av svetsning har studerats länge. Det är väl känt att man kan få luftvägseffekter och till exempel svetsblänk (en övergående skada på hornhinnan som ger en kraftig irritation i ögonen). Svetsning har tidigare varit klassificerat som misstänkt cancerframkallande men i den senaste klassningen av svetsning av WHO´s cancerinstitut IARC är svetsning nu också klassificerat som cancerframkallande hos människa.

Innehåll

 • Den nya cancerklassningen
 • Kunskapsläget kring andra hälsoeffekter vid exponering
 • Grundläggande om:
  • vad svetsning är
  • hur man kan övervaka exponeringen
  • hur man kan minska exponeringen tekniskt
 • Förslag på vilken medicinsk övervakning som kan rekommenderas

Målgrupp

Medicinsk och teknisk personal inom företagshälsovården, chefer och skyddsombud i berörda branscher och andra intresserade.

Medverkande

 • Yrkeshygieniker Marie Lewné, CAMM
 • Professor/överläkare Maria Albin, CAMM
 • Yrkeshygieniker Håkan Tinnerberg, CAMM
 • Specialistläkare Bengt Sjögren, IMM
 • Yrkeshygieniker Jouni Surakka, CAMM

Övrigt

Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig uppe till höger på sidan/härunder (mobil).

Foto: Matton