Introduktion -  vid vilka inomhustemperaturer påverkas människors hälsa?

Människor i Sverige tillbringar mer än 90 procent av sin tid inomhus och därför inträffar de flesta fall av värmerelaterad sjuklighet och dödlighet i inomhusmiljön. Idag vet vi dock mycket lite om vilka inomhustemperaturer Sveriges befolkning utsätts för under värmeböljorna. Dessutom har vi så gott som inga forskningssbaserade rekommendationer när det kommer till ett övre gränsvärde för inomhustemperatur - det vill säga hur hög temperaturen får vara innan det blir en risk för hälsan. När värmeböljorna ökar är det viktigt att förstå vilka bostadstyper som är särskilt värmekänsliga och varför, samt vid vilka inomhustemperaturer kan vi förvänta oss att folkhälsan påverkas.

Innehåll

  • Varför är det viktigt att forska mer i ämnet?
  • Vad vet vi om byggnaders sårbarhet i varmare klimat?
  • Vad vet vi om kopplingen mellan inomhustemperatur och folkhälsa?
  • Projektet HEATWISE Sweden som startar upp på sommaren 2024

Målgrupp

  • Planerare och/eller beslutsfattare på kommunal och regional nivå, till exempel politiker och tjänstemän inom kommuner, Region Stockholm och Länsstyrelsen

Andra som är intresserade av miljörelaterad folkhälsa är också välkomna.

Medverkande

  • Mare Löhmus Sundström

Om Mare Löhmus Sundström

Mare Löhmus Sundström, (MLS), PhD, docent och epidemiolog, har varit engagerad i miljöhälsoforskning i många år. Hennes forskning fokuserar huvudsakligen på sambanden mellan klimatförändringar och människors hälsa, samt hur folkhälsan påverkas av bostadsnära grönska.

Övrigt

Webbinariet är kostnadsfritt.

Webbinarieserien "Hur möter vi klimatförändringar och andra framtida utmaningar inom miljörelaterad folkhälsa?"

VITResurs 3.svg
Det här webbinariet ingår i en webbinarieserie där CAMM presenterar forskningsbaserad kunskap om några av de stora kommande utmaningarna kring miljörelaterad folkhälsa. Vi kommer att prata om vilka risker som finns, vilka effekter de kan få på människors hälsa och vilka åtgärder som kan förbygga risker och ohälsa.


Foto: Mostphotos