Introduktion

Åskvädret som bröt ut i Melbourne den 21 november 2016 orsakade en stor hälsokris, med tusentals människor som drabbades av svåra astmaattacker under en period av bara några timmar. Över hälften av dem som blev sjuka hade aldrig diagnostiserats med astma, men nästa alla led av hösnuva och hade vistats utomhus timmarna innan åskvädret.

Även om händelsen var det allvarligaste fallet av åskvädersastma som någonsin observerats, var den inte unik. Sedan 1980-talet finns det ett trettiotal liknande händelser registrerade i världen. Forskningen säger att frekvensen av kraftiga åskväder över hela Europa förväntas öka. Samtidigt påverkar klimatförändringen produktionen av pollen, både vad gäller när och hur mycket som produceras. Finns det tecken på att åskvädersastma även kommer att drabba oss i Sverige, eller har det redan hänt?

Innehåll

  • Vilka processer ligger bakom fenomenet åskvädersastma?
  • Hur påverkar klimatförändringen risken för åskvädersastma?
  • Resultat från en svensk studie om åskvädersastma: sambandet mellan exponering för pollen och åskväder och öppenvårdsbesök på grund av luftvägsbesvär i Stockholms län

Målgrupp

  • Planerare och/eller beslutsfattare på kommunal och regional nivå, till exempel politiker och tjänstemän inom kommuner, Region Stockholm och Länsstyrelsen
  • Elevhälsa och annan skolpersonal

Andra som är intresserade av miljörelaterad folkhälsa är också välkomna.

Medverkande

  • Mare Löhmus Sundström

Om Mare Löhmus Sundström

Mare Löhmus Sundström, (MLS), PhD, docent och epidemiolog, har varit engagerad i miljöhälsoforskning i många år. Hennes forskning fokuserar huvudsakligen på sambanden mellan klimatförändringar och människors hälsa, samt hur folkhälsan påverkas av bostadsnära grönska.

Övrigt

Webbinariet är kostnadsfritt.

Webbinarieserien "Hur möter vi klimatförändringar och andra framtida utmaningar inom miljörelaterad folkhälsa?"

Det här webbinariet ingår i en webbinarieserie där CAMM presenterar forskningsbaserad kunskap om några av de stora kommande utmaningarna kring miljörelaterad folkhälsa. Vi kommer att prata om vilka risker som finns, vilka effekter de kan få på människors hälsa och vilka åtgärder som kan förbygga risker och ohälsa. VITResurs 3.svg