Fler och fler personer med diabetes drabbas av svåra kontaktallergiska eksem  som framför allt orsakats av akrylater i det starka lim som används för att fästa blocksockersensorer och insulinpumpar på huden. De som drabbas får klåda, blåsor och sår på platsen där produkten fästs mot huden. Vid kontaktallergi måste man undvika ämnet under hela livet.

De medicintekniska företagen har idag ingen skyldighet att uppge innehållet i produkterna. Därför tar det lång tid att identifiera vad som ingår i produkterna och identifiera vilka akrylater som oftast ger besvär. Det gör det svårt att ge råd om vilken produkt som kan användas av patienten.  

Målgrupp

Diabetesläkare och diabetessjuksköterskor.

Föreläsare

Ina Anveden Berglind, Överläkare, med. dr.
Centrum för arbets- och miljömedicin

Ina Anveden Berglind är författare till rapporten "Kontaktallergi vid behandling
av diabetes typ-1. Kartläggning av hudbesvär från insulinpump
och/eller blodsockermätare" (pdf)

Arrangörer

Svensk Förening för Diabetologi (SFD) i samarbete med Svenska läkarsällskapet (SLS).