Läs mer om vår instrumentuthyrning här


Innehåll

En fysisk workshop där du får praktiskt användbar kunskap om hur du med de nya tekniska metoderna ”Ergohandmeter" och ”Smarta kläder” enkelt kan mäta handledsrörelser respektive arm- och ryggrörelser. Metoderna bygger på teknik med sensorer, vilka fäst på kroppen eller läggs i fickor på en specialsydd T-shirt, som mäter rörelser och en app som sammanställer och presenterar resultat från mätningen. Under workshopen kommer metoderna att demonstreras. Deltagarna får därefter själva prova att utföra mätningar med metoderna. Workshopen avslutas med en diskussion kring möjliga mätupplägg och utformningen av metodernas automatiska mätrapporter. Metoderna har tagits fram i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet och andra samarbetspartners.

Målgrupp

Ergonomer inom företagshälsovård eller primärvård som utför riskbedömningar eller som är intresserade av att mäta fysisk belastning i arbetet. Workshopen kan även vara av intresse för andra berörda hälsoprofessioner liksom fackliga företrädare.

Anmälan 

Anmäl dig till höger på sidan (dator)/härunder (mobil). MAX 30 deltagare.