Hästallergen

Hästallergen kan orsaka svåra symtom hos allergiska personer. Studier visar att en väsentlig spridning av pälsdjurallergen, främst katt- och hästallergen, sker via människor med djurkontakt. 

De studier som genomförts avseende hästallergen i samhället, tyder på att spridningen av hästallergen i utomhusluften är relativt begränsad. Liknande studier utförda på spridningen av allergen från kor, pekar i samma riktning.

Åtskilliga studier visar däremot att en väsentlig spridning av pälsdjurallergen (främst visat för katt- och och hästallergen) sker via människor med djurkontakt, vilka transporterar allergen vidare till olika inomhusmiljöer, främst via hår och kläder. Detta kan leda till väldokumenterade hälsoeffekter för människor med utvecklad pälsdjursallergi, exempelvis för djurallergiska barn i skolan.

Allergi mot hästallergen kan utvecklas utan direkt kontakt med hästar, och kan leda till mycket svåra allergiska reaktioner hos den som drabbas.

Våra insatser

Centrum för arbets- och miljömedicin ger råd och information om samband mellan miljöfaktorer och ohälsa när det gäller hästhållning i bebyggda områden.