Äldre man fläktar sig med tidning i varmt rum.

Forskare ska ta reda på mer om hur vår hälsa påverkas av värme inomhus

Nu startar HEATWISE, ett projekt där forskare från bland annat Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och Karolinska Institutet ska ta reda på hur vår hälsa påverkas av värme inomhus. I sommar börjar datainsamlingen där information om inomhustemperatur och självskattad hälsa kommer att samlas in från studiedeltagare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

Det blir allt vanligare med värmeböljor, i världen men också i Sverige. Det finns mycket forskning som visar att värmeböljor leder till mer ohälsa i befolkningen. Särskilt hårt drabbas känsliga grupper som till exempel äldre, personer med funktionsnedsättning, små barn och gravida. Denna forskning är dock baserad på mätningar av utomhustemperatur. Hur vår hälsa påverkas av temperaturen inomhus vet vi mycket lite om. Nu startar HEATWISE – ett projekt där forskare kommer att undersöka vid vilken inomhustemperatur hälsan börjar påverkas och hur mycket tempereraturen inne i olika typer av byggnader påverkas av värme utomhus. 

Vi vet idag mycket lite om hälsans koppling till inomhustemperatur. Vi vet inte heller hur varmt det blir inomhus på somrarna i svenska hem och om det finns vissa typer av bostäder som lättare blir överhettade än andra. Bristen på den typen av kunskap gör det svårt att skapa regelverk som ser till att bostäder har ett lämpligt inomhusklimat under varma somrar, säger Mare Löhmus Sundström, klimatforskare på CAMM och Karolinska Institutet och projektledare för HEATWISE. 

En övre gräns för inomhustemperatur 

Projektet har flera viktiga mål: 

  • Att ta fram underlag för forskningsbaserade rekommendationer för en övre gräns hos inomhustemperatur relaterad till välbefinnande 
  • Att identifiera vilka byggnads- och omgivningsfaktorer som bidrar mest till hälsofarliga inomhusförhållanden i bostäder under värmeböljor 
  • Att utveckla en modell för beräkning av inomhustemperatur baserat på utomhusförhållanden och bostadstyp 
  • Att utveckla en metod för att visualisera byggnaders värmesårbarhet på en interaktiv karta 

Vi står inför stora utmaningar med en ökad urbanisering och pågående klimatförändringar, så hur vi planerar och bygger våra städer får en allt viktigare roll för människors hälsa. Då behövs den här typen av kunskap, säger Anne-Sophie Merritt, enhetschef för miljömedicin på CAMM. 

Data samlas in genom app för självrapportering 

Under de kommande fyra åren med start denna sommar kommer datainsamlingar att göras varje sommar. Genom att använda termometrar som loggar inomhustemperaturen hemma hos studiedeltagarna och en smartphoneapplikation för självrapportering av hälsodata (MyCap), kommer forskarna att kunna skapa en mer detaljerad bild av hur värmeböljor påverkar oss när vi befinner oss inomhus. Planen är att rekrytera totalt 4 0000 studiedeltagare, 1000 per sommar. 

Medverkan och finansiering 

HEATWISE är ett samarbetsprojekt som involverar flera framstående institutioner, inklusive Karolinska Institutet, Stockholms universitet, KTH, och arbets- och miljömedicinska kliniker vid universiteten i Umeå, Göteborg och Lund. Projektet kommer att pågå fram till 2027 och finansieras av FORTE – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. 

Foto: Most Photos

Publicerad 2024-03-11