Kunskapsöversikt om smittskydd vid covid-19 visar starkt stöd för fysiskt avstånd

En mycket noggrant genomförd systematisk kunskapsöversikt i den medicinska tidskriften "The Lancet" redovisar effekten av fysiskt avstånd, andningsskydd respektive munskydd, samt ögonskydd när det gäller smitta från person till person.

Sammanställningen talar för en stark skyddseffekt av fysiskt avstånd, liksom av att använda munskydd eller andningsskydd, men där skyddseffekten är större för andningsskyddet (minst motsvarande FFP2 i Sverige) än för munskyddet (kirurgiskt munskydd eller liknande). Det gäller även då man tagit hänsyn till om aerosolgenererande vårdmoment förekommit eller ej. Den talar också för en stark skyddseffekt av ögonskydd (visir eller glasögon).

Översikten omfattar studier av virusen SARS, COVID-19 och MERS. Man fann ingen skillnad i skyddseffekt för de nämnda åtgärderna mellan virustyperna. Effekterna fanns i både sjukvårdsmiljö och annan miljö. 

Säkerheten i slutsatserna bedömdes (enligt GRADE) vara måttlig (den högsta nivån man kan uppnå i avsaknad av randomiserade studier) avseende fysiskt avstånd. För andningsskydd/munskydd klassades säkerheten i slutsatserna lägre (låg) med hänsyn till att skattningen av skyddseffektens storlek kan ha påverkats av felkällor, medan man bedömde säkerheten i slutsatsen att en skyddseffekt verkligen föreligger som hög. För ögonskydd bedömdes säkerheten i slutsatserna som låg. En utförligare presentation av kunskapsöversikten hittar du i pdf:en till höger på sidan/härunder (mobil).

Publicerad 2020-06-15