Säker användning av andningsskydd

För att ett andningsskydd ska ge ett fullgott skydd är det viktigt att det sluter tätt mot huden. Har du skägg eller skäggstubb får du bara 10 procent av det skydd du får som slätrakad.

På alla typer av arbetsplatser behöver man nu förhålla sig till risken att exponeras för coronaviruset. Det betyder att nya yrkesgrupper kommer att behöva bära skyddsutrustning som tidigare inte behövt det. Då är det viktigt att man använder skydden på rätt sätt.

Att använda ett andningsskydd på fel sätt kan leda till en falsk känsla av trygghet som innebär att man utsätter sig för onödiga risker.

Halvmasken skyddar näsa och mun, medan helmasken också skyddar ögonen. Vid användning av filtrerande halvmask (vit engångsmask, till exempel FFP3) eller en hel- eller halvmask av gummi är det viktigt att skyddet sluter tätt mot huden när det används.

Luften som andas in ska renas genom filtret för att ge ett fullgott skydd. Om andningsskyddet inte passar bra går luften istället bredvid masken och blir inte renad.

Tänk på det här:

Inget skägg eller skäggstubb – bara omkring 10 procent av skyddet återstår om man har skägg eller stubb jämfört med om hakan är slätrakad.

Testa om gummimasken sluter tätt - håll masken mot ansiktet, blockera andningsskyddets luftintag och andas in – om masken sugs fast sluter den tätt. Om den inte fastnar läcker luften bredvid och en annan modell eller storlek kan behövas.

Mer om säker användning av andningsskydd och annan personlig skyddsutrustning hittar du via vår länksamling

Publicerad 2020-04-06