Länk till webbinarium

Deltag i webbinariet här

Du behöver inte anmäla dig utan klicka bara på länken för att delta i webbinariet.

Så påverkas hälsan hos det växande antalet barn i Stockholms län av miljön

Både antalet barn och andelen av befolkningen som är barn har ökat i Stockholms län under hela 2000-talet och fortsätter öka. Den regionala utvecklingen och samhällsplaneringen påverkar i hög grad vilka miljöfaktorer länets barn exponeras för. I Miljöhälsorapport Stockholms län 2021 om barn presenteras färska siffror, i relation till den senaste forskningen, för hur barnens hälsa påverkas av bland annat:

  • Luftföroreningar
  • Buller
  • Klimatförändringar
  • Grönska och grönområden
  • Kemikalier
  • Inomhusmiljö

Rapporten tar också upp utveckling över tid och innehåller riskbedömningar och förslag till åtgärder. Dessutom lyfts aspekter av jämlik miljöhälsa, som hur exponeringen för negativa och positiva miljöfaktorer skiljer sig mellan olika grupper, och frågor kring hållbar utveckling.

15 000 enkätsvar

Samtidigt som vi vet att barn och ungdomar är känsligare vid exponering för miljöfaktorer, så är det mesta av den kunskap vi har om omgivningsmiljöns påverkan på hälsan idag baserad på vuxna. Därför är Miljöhälsorapporten om barn så viktig. Den nya rapporten baseras på över 15 000 enkätsvar om barns miljörelaterade hälsa från hushåll i Stockholms län (Barnens miljöhälsoenkät 2019).

Unik möjlighet att följa utvecklingen

Miljöhälsorapporten ges ut vart fjärde år, varannan gång om vuxna, varannan gång om barn, och innebär därför en unik möjlighet att följa utvecklingen och jämföra hur vår hälsa påverkas av miljön över tid.

Målgrupp

Rapporten vänder sig i första hand Stockholmregionens beslutsfattare och handläggare inom stadsplanering, miljö- och hälsoskydd och hälso- och sjukvård. Alla intresserade är dock välkomna på webbinariet.

Välkommen!

Du hittar rapporten här.

Foto: Brad Dodson /Unsplash