Vårmöte i jämlikhetens tecken

”En jämlik arbets- och miljöhälsa 2030” var temat för årets arbets- och miljömedicinska vårmöte som ägde rum 4-5 maj i Stockholm. Vårmötet, som är ett återkommande forum för fortbildning och diskussion, samlade i år 380 deltagare från hela landet.

Theo Bodin, verksamhetschef för CAMM, och Jenny Selander, Enhetschef för den Arbetsmedicinska enheten vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, öppnade det arbets- och miljömedicinska vårmötet som i år ägde rum på hotell Clarion i Stockholm.

- Visst står vi inför monumentala utmaningar vad det gäller ojämlikheten. Det märker vi i vårt dagliga jobb. Ena stunden gör vi grundliga hälsokontroller på fullt friska och välbetalda 40-åringar. Nästa timme är det medicinsk kontroll för nattarbete med en 55-årig undersköterska där kroppen är slut men som inte får förtidspension och som inte har råd att jobba deltid. Men de som har det allra värst, dom ser vi aldrig. Som de medelålders männen från Sydasien som sitter på sina mopeder här utanför och väntar på att få order från en mobil att köra ut en låda thaimat. Ojämlikheten har alltid funnits, men Sverige är det land i OECD där den ekonomiska ojämlikheten ökar allra snabbast, sa CAMM:s verksamhetschef Theo Bodin i sitt öppningstal.

EU_OSHA:s tillförordnade VD William Cockburn pratar på storskärm framför en stor publik.
Vårmötet inleddes med två föreläsningar av Ivailo Kalfin, VD för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), och William Cockburn, tillförordnad VD för den europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA). Vårmötet inleddes med två föreläsningar av Ivailo Kalfin, VD för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), och William Cockburn, tillförordnad VD för den europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA).

Många olika ämnen

Årets program bjöd på föreläsningar inom många olika ämnen med titlar som bland andra ”Den digitala arbetsorganisationen”, ”Vikten av bred samverkan för en god och jämlik miljörelaterad folkhälsa”, ”Trender i kemisk yrkesexponering” och ”Bättre ergonomi i vårdsektorn” (se dagsprogram här). På torsdagen var det också premiär för utdelningen av priser för enastående insatser inom det arbets- och miljömedicinska området. Fyra pristagare i de tre kategorierna ”Life Time Achievment Award” (två pristagare), ”Årets förnyare” och ”Årets avhandling” fick komma upp och hyllas på stora scenen. Läs mer om priserna och pristagarna här

- Vårmötets tema "En jämlik arbets- och miljöhälsa 2030" anknyter till de globala hållbarhetsmålen men också till Region Stockholms mål om en god och jämlik hälsa för befolkningen. I programplaneringsgruppen strävade vi efter att få till ett balanserat innehåll mellan arbets- och miljöhälsa så att det blev ungefär hälften av varje. I det miljömedicinska spåret lade vi stort fokus på frågor om hur vi planerar städer på ett sådant sätt så att vi bibehåller och förbättrar invånarnas befintliga hälsa utan att bygga in hälsoskadliga element som leder i fel riktning, säger Ann-Sophie Merritt, enhetschef för miljöhälsa på CAMM och en av medlemmarna i programplaneringsgruppen.

Anne-Sophie Merritt, Enhetschef på CAMM, föreläser
Anne-Sophie Merritt, enhetschef för miljöhälsa på CAMM pratade om utmaningarna kring ett Stockholm som växer i sessionen "Stadsutveckling". Anne-Sophie Merritt, enhetschef för miljöhälsa på CAMM pratade om utmaningarna kring ett Stockholm som växer i sessionen "Stadsutveckling".

Årligen återkommande forum för fortbildning och diskussion

Det arbets- och miljömedicinska vårmötet är ett årligen återkommande forum för fortbildning, utbyte av information och diskussioner om aktuella frågor inom området arbets- och miljömedicin. Konferensen riktar sig till verksamma inom arbets- och miljömedicin, företagshälsa och personer som är intresserade av senaste nytt inom arbetsmiljö, inomhusmiljö och yttre miljö. Värdskapet vandrar runt mellan de svenska arbets- och miljömedicinska klinikerna och i år var det CAMM:s tur att arrangera mötet i samarbete med Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet och AFA Försäkring. Senast CAMM arrangerade mötet var 2015.

Maria Albin, professor vid Karolinska Institutet, föreläser om ojämlikhet i arbetsmiljön.
Maria Albin, professor vid Karolinska Institutet, föreläste om ojämlikhet i arbetsmiljön. Föreläsningen följdes av ett panelsamtal med representanter från bland annat Svenskt Näringsliv, LO och Arbetsmiljöverket. Maria Albin, professor vid Karolinska Institutet, föreläste om ojämlikhet i arbetsmiljön. Föreläsningen följdes av ett panelsamtal med representanter från bland annat Svenskt Näringsliv, LO och Arbetsmiljöverket.

Tre deltagare om vårmötet

Jeanette Stenlund, företagssköterska på Kommunhälsan i Skelleftå:

- Vad gäller sessionerna så tycker jag det har varit ett bra utbud, en bra blandning – sen beror det ju mycket på vad man är intresserad av och vilken inriktning man har i jobbet. Temat känns jätteviktigt men i det saknade jag lite klimakterieperspektivet. Hälften av oss kommer ju att hamna där förr eller senare och det påverkar så mycket, så det är en punkt jag skulle ha velat ha med när vi pratar om jämlikhet. Mest givande tyckte jag var sessionen om den digitala arbetsorganisationen och särskilt föreläsningarna om algoritmisk arbetsledning och ett nytt sätt att organisera arbete.

Martin Tondel, adjungerad universitetslektor vid Uppsala unversitet:

- Det var bra att det miljömedicinska perspektivet fanns med under hela programmet och att det dessutom var en bra bredd vad gällde miljömedicinska frågeställningar. En de sessioner som jag tyckte var särskilt spännande var den om risk- och konsekvensbedömningar inom miljöhälsa, där Kristina Jakobsson som är professor i Göteborg pratade om PFAS i dricksvattnet och utmaningarna med att kommunicera på ett bra och begripligt sätt till olika grupper.

Jonatan Lyström, specialistläkare och handläggare på Arbetsmiljöverket:

- Föreläsningen ”Bra vibrationer – Mycket händer fort! med Hans Lindell från RISE tyckte jag var extra intressant. Han visade att skadliga vibrationer från handhållna verktyg faktiskt går att bygga bort. Snart träder EU:s nya maskinförordning i kraft och ansvaret för att begränsa skadliga vibrationer kan alltmer läggas över från användaren till tillverkaren av maskiner men medvetenheten om vibrationsskadorna måste öka. Både användarna och uthyrarna behöver skapa efterfrågan och ställa krav på tillverkarna kring bättre, lågvibrerande maskiner.

Foto: Lotta Danielsson

Publicerad 2023-05-15

Senast ändrad 2023-05-26