Uppskattat seminarium om risker med kvarts för byggarbetare

I november höll CAMM ett seminarium om kvarts på byggarbetsplatser för skyddsombud och arbetsledare i branschen. Målet med seminariet var att informera om de allvarliga sjukdomar man kan få när man andas in kvarts och hur viktigt det är att skydda sig.


Kvarts finns på alla byggarbetsplatser och kan leda till allvarliga sjukdomar som lungcancer, KOL och hjärtinfarkt. Kvarts finns i stendammet och därför även i damm från cement och betong, som ju hanteras på i stort sett alla byggarbetsplatser.

- Vi har tidigare haft seminarier för högre chefer i byggbranschen och personal inom företagshälsovården. Nu ville vi nå dom som faktiskt vistas ute i verkligheten, säger Karin Grahn, yrkeshygieniker på CAMM och en de medverkade vid seminariet.

- Jämfört med till exempel risken för olyckor så är det här en risk som är betydligt svårare att se och där man kanske inte känner av effekterna förrän många år senare. Vi vill bidra till att de som jobbar på byggarbetsplatserna vet om hur farligt det faktiskt är att andas in kvarts och hur viktigt det är att skydda sig, säger Karin Grahn.

Risker och förebyggande arbete

På seminariet fick deltagarna mer information om varför kvarts är farligt och vilka sjukdomar det kan leda till. CAMM gick också igenom vilka regler som finns, vad som är arbetsgivarens ansvar och hur man kan jobba förebyggande för att minska risker. Karin Grahn presenterade även resultat från den mätrapport som CAMM publicerade under våren och som visar att det finns oroväckande höga halter av kvarts i luften på Stockholms byggarbetsplatser.

Frågan om kvartsexponering och de hälsokonsekvenser det kan leda till är mycket aktuell just nu. Kvarts är en av de vanligaste kemiska exponeringarna i arbetslivet. Tidigare pratade man mest om risken att utveckla silikos (stendammslunga) men ny forskning visar på risker för till exempel lungcancer och KOL och även en ökad risk för hjärtinfarkt. Arbetsmiljöverket har i sitt nya förslag kring hur höga halter av farliga ämnen som får förekomma på arbetsplatser föreslagit att det hygieniska gränsvärdet (det högsta tillåtna värdet) för kvarts ska sänkas till hälften av det som nu är tillåtet. Förslaget är dock omdebatterat. Bland annat eftersom arbetsgivarna anser att det skulle innebära stora ökade kostnader.

- Vi på CAMM menar att det finns både  hälsovinster och ekonomiska vinster med en sänkning av gränsvärdet för kvarts. Vad gäller hälsovinster så skulle vi helst vilja sänka till en fjärdedel av dagens gränsvärde, säger Karin Grahn.

Fler seminarier framöver

Deltagarna var mycket positiva till seminariet och Karin Grahn och övriga medverkande fick flera frågor om att komma ut och berätta om kvarts på olika arbetsplatser.

- Vi kommer hålla ett likadant seminarium 16 mars för Sveriges Byggindustrier och då i huvudsak för ansvariga för projekt och KMA-ansvariga (KMA står för Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö) hos byggentreprenörer. Vi vill även sprida seminariet så att våra kollegor på systerkliniker runt om i landet kan informera på liknande träffar och ha egna seminarier om kvarts.

 

Text: Sarah Wiklund
Foto: Karin Grahn