Patientstatistik 2016 Arbets- och miljömedicinska mottagningen - Rapport 2017:07

I rapporten presenteras en sammanställning av verksamheten under 2016 vid den Arbets- och miljömedicinska patientmottagningen vid CAMM. Vid mottagningen utreds patienter med besvär som misstänks bero på arbets- eller omgivningsmiljön, efter remiss från läkare. Vi tar huvud-sakligen emot patienter från Stockholms län. Vid mottagningen finns läkare, sjuksköterska, yrkeshygieniker, miljöhygieniker, ergonom, psykolog och kurator.

Syftet med sammanställningen är att få en överblick över verksamheten, följa förändringar i antal patienter, de olika orsakerna till remittering, vilka som remitterar och hur sambandet mellan sjukdomar och arbetet eller omgivningsmiljön bedöms. Vi övervakar också väntetider och hur lång tid utredningen tar.

Läs mer i rappporten uppe till höger/härunder (mobil).

Författare: Carolina Bigert, Alkistis Nalbanti
ISBN: 978-91-88361-13-4