Målgrupp

Målgruppen är länsstyrelser, kommuner, AMM-kliniker, myndigheter och universitet. Mötet är kostnadsfritt.

Kontakt

Karin Norström, Naturvårdsverket

Anmälan och program

Mer information hittar du på Hämis webbplats: www.hami2020.event.lu.se