Presentation 10/3 Arbetshälsorapport 2016

Arbetshälsorapport 2016 visar att de regionala skillnaderna i Stockholms län är stora när det gäller hur stor andel av befolkningen i kommuner och stadsdelar som är utsatta för ogynnsamma arbetsförhållanden. Den 10 mars presenterades rapporten vid ett seminarium i Landstingshuset.

Föreläsare vid Centrum för arbets- och miljömedicin:

  • Maria Albin, verksamhetschef, professor
  • Gun Johansson, redaktör
  • Anette Linnersjö, statistiker
  • Katarina Kjellberg, ergonom
  • Annika Lindahl Norberg, psykolog
  • Gunnar Bergström, beteendevetare
  • Sara Gunnare, yrkeshygieniker
  • Carola Lidén, överläkare
  • Mattias Sjöström, yrkeshygieniker
  • Pernilla Wiebert, yrkeshygieniker