Allergi och miljö i skolan maj 2017

Ett seminarium om det senaste inom födoämnesallergier hos barn och ungdomar. Vi gick igenom allergiska reaktioner både lindriga och svåra och hur man kan hantera dessa i skolmiljö. Vi diskuterade också egenvården - vems ansvar? Dessutom berättade allergikonsulenterna om sitt arbete med de allergiska barnen ute i skolorna.

 Medverkande

  • Marina Jonsson, allergisamordnare, med dr. Centrum för arbets- och miljömedicin
  • Gunnar Lilja, barnallergolog, Sachsska barnsjukhuset
  • Leena Oscarson och Ulla-Britt Andersson, Allergikonsulent, Barnsjuksköterska Centrum för arbets- och miljömedicin