Seminarium 21/10: Bedömning av risk för belastningsskador – nya riktvärden och enkla tekniska mätmetoder

Ny forskning kring bedömning av risk för belastningsskador presenterades vid ett seminarium riktat till ergonomer, företagsläkare, arbetsmiljöansvariga med mera den 21 oktober.

Medverkande

  • Inger Arvidsson, ergonom, Med dr, Arbets- och miljömedicin Lund
  • Mikael Forsman, professor, Centrum för arbets- och miljömedicin