Målgrupp

Läkare och Rehabkoordinatorer i Region Stockholm.

Beskrivning

Välkommen till en utbildningsdag för läkare och rehabkoordinatorer som arbetar med sjukskrivna patienter. Syftet med dagen är att ge fördjupad kunskap om arbetsgivarens ansvar och patientens rättigheter och skyldigheter i relation till vårdens uppdrag.

Målet är att få en bättre förståelse för andra aktörers uppdrag i sjukskrivningsprocessen.

Förhandsanmälan - fysisk träff på CPF med fika

Centrum för psykiatriforskning, Norra stationsgatan 69, plan 6.

Anmäl dig här via CPF: Anmälan Arbetsrätt och sjukskrivning 17 maj 2024 (google.com).

Foto: Yanan Li