Miljöhälsorapport Stockholms län 2017

Här kan du beställa och/eller ladda ner "Miljöhälsorapport Stockholms län 2017".

Miljöhälsorapport Stockholms län 2017 beskriver olika miljöfaktorers betydelse för befolkningens hälsa i Stockholms län. Det kan till exempel handla om luftföroreningar, buller, klimatförändringar, allergier eller kemikalier. 

I rapporten kan du läsa hur det ser ut i länet överlag men också utvecklingen över tid och hur det skiljer sig mellan olika grupper baserat på till exempel ålder, socioekonomi och geografi. Det finns också exempel på åtgärder som kan förbättra regionens miljö och förebygga framtida risker.