Kartläggning av omgivningsbuller i Stockholms län - Rapport 2017:01

Karteringar av omgivningsbuller behöver göras på ett standardiserat sätt för vi ska kunna få fram en tillförlitlig karta över bullerutbredningen i länet. Utredningar visar att indata till bullerkartläggningar behöver förbättras. I denna rapport har vi tagit fram förslag på vilka indatafiler som behövs för bullerberäkningarna och hur de kan se ut.

Utredningar visar att:

  • Indata till bullerkartläggningar behöver organiseras på bättre sätt
  • Kvaliteten på indata behöver förbättras

För framtida EU-kartläggningar behövs också ny typ av indata.

Vi hoppas att denna rapport kan bli ett användbart instrument för kommuner och akustikkonsulter som kommer att genomföra framtida kartläggningar av omgivningsbuller.

Tre rapporter om bullerkartläggning

Rapporten är den tredje i en serie på tre rapporter om bullerkartläggning i Stockholms län. De två övriga hittar du länkade till höger/härunder (mobil). Rapporterna har tagits fram av Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i Stockholm.

Författare

Rapporten har författats av WSP Akustik, projektledare TeknDr Andreas Novak, på uppdragav CAMM och i dialog med trafikplanerare, GIS-experter och andra aktörer som arbetar med indata för bullerberäkningar.

Författare:
Andreas Novak, Roger Fred och Charlotta Eriksson

ISBN: 978-91-88361-08-0