Innehåll

Forskare från Arbets- och miljömedicin i Lund har i en ny rapport presenterat riktvärden för bedömning av risk för belastningsskador i nacke och övre extremitet, något som hittills har saknats. Riktvärdena baseras på tekniska mätningar av kroppsställningar, rörelser och muskelbelastning samt förekomsten av besvär på olika arbetsplatser. Vid seminariet presenteras forskningsrapporten samt nya enkla mätmetoder som utvecklats vid Centrum för arbets- och miljömedicin i samarbete med Arbets- och miljömedicin i Lund och KTH.

Välkomna!

Målgrupp

Seminariet vänder sig till ergonomer och läkare inom företagshälsovård och liknande verksamheter, Arbetsmiljöverket, arbetsmiljöansvariga med flera.

Medverkande

  • Inger Arvidsson, ergonom, Med dr, Arbets- och miljömedicin Lund
  • Mikael Forsman, professor, Centrum för arbets- och miljömedicin

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 11 oktober. Seminariet är kostnadsfritt men då antalet platser är begränsat ber vi er avboka så snart som möjligt om ni får förhinder.

Anmäl dig via formuläret till höger på denna webbsida.