Utbildningen är inställd

Du har fortfarande möjlighet att anmäla dig till den utbildning i försäkringsmedicin som kommer att hållas 4 och 18 maj.


Syfte

Att läkare i Region Stockholm uppnår grundläggande kompetens i försäkringsmedicin.

Utbildningen är särskilt inriktad mot förhållningssätt i arbetet med försäkringsmedicinska frågeställningar samt bedömning av arbetsförmåga och utfärdande av medicinska underlag. Deltagarna ska öka sin kunskap om sjukskrivningsprocessen samt den egna och övriga aktörernas uppdrag, roll och ansvar med särskilt fokus på klinisk tillämpning.

Mål

Att deltagarna efter kursen har grundläggande kompetens i försäkringsmedicin, så att de känner sig tryggare i sitt arbete med att göra bedömningar av arbetsförmåga samt att skrivna medicinska utlåtanden upprätthåller hög kvalitet.

Målgrupp

För läkare som påbörjar sin kliniska tjänstgöring, motsvarande allmäntjänstgöring.

OBS! Denna kurs är en basutbildning och uppfyller inte delmål b4 försäkringsmedicin i Målbeskrivningar för läkares specialiseringstjänstgöring. Intyg för ST-läkare kommer inte att utfärdas för denna kurs. Denna kurs eller webbutbildning på basnivå bör ha genomgåtts innan deltagande i fördjupad utbildning för specialiseringstjänstgöring. En fördjupad webbutbildning i Försäkringsmedicin finns öppen på SKR:s hemsida.

Förberedelser

Inför kursen ska du ha genomfört webbutbildningen ”Sjukskrivning i praktiken” på SLSO:s utbildningsplattform Lärtorget. Mer info om detta får du i kursbekräftelsen.

Kursledning   

Antonia Jacobaeus, leg. läk, specialist i Företagshälsovård

I övrigt medverkar representanter från försäkringskassa, HR och socialtjänst.

Avgift

Kostnadsfritt. Lunch ingår ej.

Arrangör

Centrum för arbets- och miljömedicin

Anmälan

Anmäl dig uppe till höger på sidan/härunder (mobiltelefon). Senaste anmälningsdatum är 16/3.

Bekräftelse kommer till din e-post