Målgrupp

Företagshälsovården, HR, skyddsombud men också övriga som är intresserade.

Innehåll

  • Vad betyder ålder för arbetet i fysiskt tunga arbeten?
  • Hur kan företagshälsovården vara ett stöd för arbetsgivare i att göra det möjligt att behålla äldre anställda i fysiskt tunga jobb?
  • Möjligheter för ett hållbart arbetsliv på hela arbetsmarknaden

Medverkande

  • Bo Veiersted, Seniorforsker/Dr med, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Norge
  • Peter Munck af Rosenschöld, vd, Sveriges företagshälsor
  • Maria Albin, överläkare/professor, Centrum för arbets- och miljömedicin/Karolinska Institutet
  • Katarina Kjellberg, ergonom/med dr, Centrum för arbets- och miljömedicin/Karolinska Institutet

Anmälan

Anmäl dig uppe till höger på sidan/härunder (mobil). Seminariet är kostandsfritt och vi bjuder på fika.

Foto: Matton