Målgrupp

Skolsköterskor och skolläkare.

Program

 • 13:30-13:45 Välkomna, introduktion, lägesrapport
  Marina Jonsson, allergisamordnare, med dr. Centrum för arbets- och miljömedicin
 • 13:45-14:45 Födoämnesallergi hos barn och ungdomar
  Gunnar Lilja, barnallergolog, Sachsska barnsjukhuset
 • 14:45 Fika
 • 15:05 -15:40 – Från lindrig allergisk reaktion till svår anafylaktisk reaktion - Hur gör vi?
  Marina Jonsson
 • 15:40-16:10 Hur kan vi hantera skolbarns allergier - fallbeskrivningar från allergikonsulenternas vardag
  Leena Oscarson och Ulla-Britt Andersson, Allergikonsulent, Barnsjuksköterska Centrum för arbets- och miljömedicin
 • 16:15 Avslutning

Övrigt

Seminariet är kostnadsfritt men då lokalen är begränsad till 50 platser ber vi er avboka er plats snarast om ni får förhinder.