Innehåll

Presentationer från födelsekohorten BAMSE.

  • Om ungdomar med svår astma som tar höga doser astmamedicin och hur deras astmakontroll ser ut.
  • Övervikt och lungfunktion i relation till astma under uppväxten. 

Medverkande

  • Maria Ödling, Barnsjuksköterska, doktorand, Karolinska Institutet ( föreläsningen svår astma)
  • Sandra Ekström, Nutritionist,  doktorand, Karolinska Institutet (övervikt och astma). 

Målgrupp

Läkare och sjuksköterskor men också övriga med ett intresse för astma och allergi.

Övrigt

Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig uppe till höger/härunder (mobil).