Tider

17/11: 13.00- 16.30

18/11: 8.30- 12.00

Utförligare program och länk till anmälan kommer i början av hösten.

Klinikgemensamma projekt:

Kromprojektet (17/11)

Karin Broberg berättar inledande om projektet (20 minuter)

1 powerpointbild från varje klinik: (10 minuter/kliniker)

Riksmaten småbarn och ungdom (18/11)

Helena Bergmo berättar om vad som är på gång just nu (10 minuter)

Exempel ungdom: Sanna Lignell pratar om resultat från detta delprojek (20 minuter)

Enkel och tidseffektiv metod att mäta, analysera och presentera biomekanisk belastning för hand-handled (17/11)

Sebastian Buch berättar inledande om projektet (10 minuter)

Presentation från varje klinik (7 min/klinik)

Doktorandprojekt (Sprids ut mellan dagarna)

En doktorand från varje klinik får 10 min att presentera sitt projekt + 5 min till diskussion och frågor.

Arrangör

Arrangör för höstmötet är Föreningen för arbets- och miljömedicin (ARM).