Introduktion

Höstmötet vänder sig till alla medarbetare som är verksamma inom arbets- och miljömedicin på klinik och inom företagshälsovård. Mötet är ett forum för debatt om aktuella ämnen samt en möjlighet att få presentera egna större eller mindre forskningsprojekt med efterföljande diskussion, chans till nya infall och/eller nya samarbetspartners.

Målgrupp

Medarbetare på AMM-kliniker och inom företagshälsovården men också inom andra områden.

Anmälan

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig

Sista anmälningsdag är 22 november.


Ur programmet:

Nya exponeringar nya metoder

 • Artificiell Intelligens
 • Svetsare som haft Covid-19, effekter på små luftvägar

Vibrationer/Ergonomi

 • Biomarkörer för vibrationsskada
 • Smarta textiler för att bedöma exponering i hemtjänsten- metod för företagshälsovården (FHV)

Samskapande forskning

 • Utlandsfödda och integrering i Uppsala
 • Samskapande forskning i verkligheten

Exponering för mikroplaster

 • Mikro- och nanopartiklar av plast i dricksvatten - ett
  Regeringsuppdrag
 • Exponering för mikroplast vid 3D-printing

Vårdmiljöer

 • Dumhetsbekämpning i organisationer
 • Buller på förlossningsavdelning

Implementering av forskningsresultat i FHV

 • Lungfunktionsförändringar hos brandmän- vad har
  tjänstbarhetsundersökningarna tillfört?
 • Hur når man fram med sin forskning?

Se hela programmet här (arm-arbetsochmiljomedicin.com

Kostnad

Medlem i ARM gratis, övriga 300 kr som sätts in på ARMs konto: Plusgiro 661610-6 / Swish 1232780310.

Arrangör

Höstmötet arrangeras av Föreningen för arbets- och miljömedicin (ARM) i samarbete med de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i landet.

Foto: Jason Leem on Unsplash