Några punkter upp programmet:

  • Fritidsvibrationer- HAV (hand- och armvibrationer) från motionscykling
  • Samarbete mellan kund och företagshälsovård - Mekanismer av betydelse för förebyggande arbetsmiljöarbete
  • Mobbning på jobbet
  • Introduktion till samskapande forskningsmetoder
  • Miljöscapis ( the Swedish CArdiopulmonary BioImage Study). Luftföroreningar, buller, grönska, socioekonomi och metaller i en befolkningsbaserad kohort
  • Exponering för PFAS – aktuellt kunskapsläge och trängande kunskapsluckor

Läs mer och anmäl dig på Föreningen för arbets- och miljömedicins webbplats (arm-arbetsochmiljomedicin.com)