Målgrupp

Webbinariet riktar sig framför allt till BAMSE deltagarna och deras föräldrar men är öppet för alla som är intresserade. Vi kommer att berätta om hela BAMSE-projektet och några viktiga resultat från projektet.

Program

 • BAMSE-projektet från start 1994 till nu – en överblick
  • Hur vanligt är astma och allergisjukdom?
  • Vilka har varit de viktigaste fynden genom åren?
 • Aktuellt från BAMSE covid-19-uppföljningen
  • Hur många av BAMSE deltagarna har drabbats av covid-19?
  • Hur påverkas immunförsvaret efter genomgången infektion?
  • Påverkas lungfunktionen av covid-19? 
 • Vad händer under 2022 och framåt?

Anmälan

Anmälan görs på www.ki.se/bamse