Introduktion och beskrivning

Att utsättas för för buller på sin arbetsplats är vanligt i Sverige. Buller kan leda till hörselproblem men misstänks också orsaka hjärt-kärlproblem och risker vid graviditet. På webbinariet berättar vi om resultat från ny forskning och ger vägledning kring hur du bör resonera kring olika bullerexponeringar. Vi tar även upp olika typer av hörselskydd.

Innehåll:

  • Buller – gränsvärden, risk för hörselskada
  • Buller - risk för hjärt- kärlsjukdom
  • Buller - risker för gravida
  • Buller – hur du kan resonera vid komplexa exponeringar (olika nivåer, olika avstånd, olika exponeringstider)
  • Buller – hörselskydd

Målgrupp

Arbetsmiljöingenjörer och övriga inom företagshälsovården.

Medverkande

Mattias Sjöström, Civ.Ing, Med. Dr, Certifierad Yrkeshygieniker

Övrigt

Webbinariet är kostnadsfritt. Anmälan görs uppe till höger på sidan (dator)/härunder (mobil). Teams-länk skickas ut till anmälda deltagare dagarna före webbinariet.

Seminariet kan komma att spelas in.