Innehåll

  • Nya hälsobaserade riktvärden. Professor Göran Pershagen (KI) presenterar resultat från Världshälsoorganisationens (WHO) granskning av den vetenskapliga litteraturen som ska ligga till grund för nya hälsobaserade riktvärden.
  • Presentation av resultat från beräkningar av hälsobördan till följd av buller från transportsystemet.
  • Presentation av resultat om buller från Miljöhälsorapport 2017.
  • Buller och sömn. Gunn Marit Aasvang, Folkehelseinstituttet Norge, berättar om sin forskning kring buller och sömn.

Kostnad

400 kronor.

Övrigt

Seminariet arrangeras gemensamt av Bullernätverket och Hälsoskyddsnätverket i Stockholms län. Bullernätverket är ett regionalt samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms Stad, Stockholms läns landsting och KSL, Kommunerna i Stockholms län. Hälsoskyddsnätverket är ett forum för inspektörer som arbetar med hälsoskyddsfrågor i länets kommuner.