Fallgroparna på vägen till en färdig bullerkarta är många. Inte minst gäller detta förberedelserna med att ta fram bra underlagsdata för bullerberäkningarna. Mycket finns att vinna på att  i förväg bearbeta, strukturera och formatera sina data på rätt sätt.

Rapporten "Bullerkartläggning i praktiken" är framtagen  av WSP Sverige AB på uppdrag av Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholms läns. Rapporten är en del i projektet "Harmonisering och kvalitetssäkring av bullerkartläggningar i Stockholms län" som pågått sedan 2013.

Innehåll

  • Vad bör vi som kommun tänka på inför en bullerkartläggning?
  • Vilka data behöver vi?
  • Hur ska data struktureras?
  • Vad gör jag om det inte finns data att tillgå?
  • Tips för en god upphandling

Övrigt

Seminariet är gratis!

Anmälan görs senast 24 mars via formuläret till höger//härunder om du besöker sidan via en mobil .

 

Välkommen!