Elevhälsan och studie- och yrkesvägledarna har en nyckelroll när det gäller att vägleda elever så att de kan göra välgrundade gymnasie- och yrkesval utifrån sin hälsa. Under seminariet lyssnar vi gärna på era erfarenheter kring hur man kan förbereda elever inför gymnasievalet. 

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare, skolsköterskor och skolläkare

Innehåll

  • Skolornas arbete med medicinsk studie- och yrkesvägledning - vad kom fram i vår undersökning
  • Hur identifieras elever med särskild känslighet för att drabbas av arbetsskador eller ohälsa?
  • Medicinska kontroller - vilka behöver genomgå sådana?
  • Vilka riskyrken finns - fallbeskrivningar
  • Hur kan man förbättra den medicinsk studie- och yrkesvägledningen?

Medverkande

Marina Jonsson, projektledare, allergisamordnare, Centrum för arbets- och miljömedicin
Lena Hillert, överläkare, Centrum för arbets- och Miljömedicin
Marie Lewné, yrkeshygieniker, Centrum för arbets- och miljömedicin
Mihaly Matura, överläkare, Centrum för arbets- och miljömedicin
Marianne Parmsund, samhällsvetare, Centrum för arbets- och miljömedicin
Allan Toomingas, läkare, psykolog, Karolinska Institutet

Övrigt

Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på fika. Anmälan görs i formuläret till höger!

Seminariet hålls också 15/11.