Social och organisatorisk arbetsmiljö och psykisk ohälsa står alltmer i fokus vad gäller svenskt arbetsliv. Det ökande antalet som drabbas av arbetsrelaterad psykisk ohälsa ställer stora krav på effektiva och evidensbaserade insatser. Sådana insatser har utvecklats och utvärderats av forskare vid de arbets- och miljömedicinska klinikerna runtom i Sverige i samarbete med företagshälsovården och av Irene Jensens forskargrupp vid Karolinska Institutet.

Program

13.00 Välkomna och introduktion

Maria Albin, överläkare,professor, verksamhetschef Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholm

13.10-13.25 Varför ska företagshälsovården satsa på primärprevention?

Peter Munck af Rosenschöld, vd Sveriges Företagshälsor

13.25-14.30 Vilka metoder fungerar för primärprevention och tidig återgång i arbete vid arbetsrelaterad psykisk ohälsa?

Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen och kartläggning forskning om insatser som ges via företagshälsovården för att minska eller förebygga psykisk ohälsa presenteras.

Docent Christina Björklund, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet

Docent Gunnar Bergström, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet och Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholm läns landsting.

14.30-14.50 Kaffepaus

15.10-16.10 LUQSUS-K –instrument för att tidigt upptäcka begynnande utmattning och karaktär av psykosocial stress i arbetet.

En genomgång och diskussion av metod och klinisk handbok för praktisk tillämpning inom företagshälsovården såväl i den kliniska situationen som för gruppundersökningar.

Artur Tenenbaum, enhetschef för Hälsan & Arbetslivet i Skaraborg

16.10-16-30 Avslutning och diskussion.

Medverkande

 Maria Albin

Överläkare, professor, verksamhetschef Centrum för arbets- och miljömedicin,   Stockholm


Peter Munck af Rosenschöld

Vd Sveriges Företagshälsor

 

 

Docent Christina Björklund

Enheten för Interventions och Implementeringsforskning inom arbetshälsa, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet. Christina forskar främst inom området arbetsmiljö och hälsa och leder just nu ett projekt om mobbade chefer.

Docent Gunnar Bergström

Enheten för Interventions och Implementeringsforskning inom arbetshälsa, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet och Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholm läns landsting.

Artur Tenenbaum

Enhetschef, Hälsan & Arbetslivet i Skaraborg - en inbyggd företagshälsovård för anställda i Västra Götalandsregionen, Sveriges största arbetsgivare. Artur arbetar också kliniskt som företagsläkare och har en bred medicinsk kompetens. Han har medverkat i flera nationella och lokala vårdprogram.

Kostnad

625 kronor. Anmälan är bindande.

 

Välkommen!

Maria Albin

överläkare, Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting professor, Enheten för arbetsmedicin, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet

Irene Jensen

professor, Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet