Innehåll

Under seminariet kommer Dr. Balbus att nämna exempel på klimatförändringens effekter på hälsa och samhälle - till exempel värme- och stormrelaterad ohälsa och klimatmigranter - baserat på sina erfarenheter från både USA och resten av världen. Han kommer ge exempel på hur man kan inkludera klimatanpassningen i folkhälsopolicys och på detta sätt öka samhällets motståndskraft mot klimatförändringarna.

Anmälan, målgrupp och pris

Seminariet är öppet för alla som är intresserade av klimatförändringarnas hälsoeffekter och det behövs ingen föranmälan. Seminariet är kostnadsfritt.

Övrigt

Seminariet kommer att hållas på engelska.

Om John M Balbus

Dr John M Balbus är MD och Master i folkhälsovetenskap vid National Institute for Environmental Health Sciences (NIEHS) i USA. Han är ett välkänt namn bland experter inom klimatförändring och hälsa världen över. Dr John Balbus leder NIEHS:s arbete kring klimatförändringar och hälsa. Han leder också NIEHS World Health Organization Collaborating Centre for Environmental Health Sciences (WHO:s samarbetscenter för miljömedicin) och representerar USA:s Department of Health and Human services (Ministeriet för vård och omsorg) i USA:s Global Change Research Program, ett forskningsprogram som koordinerar och integrerar forskning om globala klimatförändringar och deras betydelse för samhället.