Tema

Problem med inomhusmiljön på arbetsplatser och i bostäder står i fokus för detta seminarium. Med inomhusmiljöproblem menas att en eller flera personer upplever – mer eller mindre övergående – besvär eller obehag vid vistelse i en byggnad. Men besvären ska inte vara uppenbart orsakade av den verksamhet som bedrivs i lokalerna, utan byggnaden i sig.

Enligt Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009 uppger 1,2 miljoner människor att de har symtom som de anser beror på inomhusmiljön i bostaden, i skolan eller på arbetet. Problemen orsakar, förutom lidande hos drabbade personer, även stora samhällskostnader för sjukvård, produktionsbortfall och kostnader för att sanera byggnader.

Målgrupp

Miljöinspektörer, fastighetsägare, fastighetsskötare etc.

Medverkande

  • Gunnel Emenius, miljöhygieniker, Centrum för arbets- och miljömedicin.
  • Lena Hillert, överläkare, Centrum för arbets- och miljömedicin.
  • Mattias Sjöström, yrkeshygieniker, Centrum för arbets- och miljömedicin.

Hitta hit

Klicka här för vägbeskrivning och karta till Solnavägen 4 vid Torsplan i Stockholm.

Övrigt

Gratis. Anmäld som ej medverkar och inte anmält förhinder faktureras 300 kronor.