Denna gång kommer Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK) att berätta om hur skolungdomar i Norden kan få kunskap om vad som är risker i arbetsmiljön och vad som skapar en bra arbetsmiljö. MYNAK har tagit fram ett utbildningsmaterial för elever mellan 13 och 16 år med inriktning på förebyggande insatser inom arbetsmiljö och kommer att berätta om sitt utbildningsmaterial som kan användas i undervisningen och av lärare, studie- och yrkesvägledare med flera.

Webbinaret kommer att direktsändas online via Teams, för att delta så anmäler du dig i anmälningsformuläret på JobbaFrisks kalendariesida (länk).