Innehåll: 

  • Hur det kan se ut i yrkesprogrammens lokaler med avseende på förebyggande åtgärder och farlig exponering.
  • Vilka problem lokalbrister kan medföra samt exempel på bra lösningar. 
  • Vilka krav som ställs på lokalerna och vem kontrollerar detta.
  • Skyddsutrustning och vilka rutiner som finns för detta.
  • Det som eleverna/studenterna bör kunna efter avslutad utbildning. I vilka fall finns det krav på att elever genomför medicinska kontroller?

Målgrupp:

Denna webbinarieomgång vänder sig främst till yrkeslärare på yrkesprogrammen på gymnasiet men även andra intresserade är varmt välkomna.

Anmälan:

Anmäl dig här (länk).